Giới Thiệu | Làm Quen Với Đội Ngũ SI-UK
Giới Thiệu | Làm Quen Với Đội Ngũ SI-UK

Đội Ngũ Nhân Viên

Gặp gỡ Ban Quản Lý những người sẽ giúp bạn du học Anh Quốc

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Lời giới thiệu từ ban giám đốc và nhân viên SI-UK. Chúng tôi mong chờ được hỗ trợ bạn du học tại Vương quốc Anh.

Giám đốc SI-UK

Phan T. Ngọc Mai

Country Director
SI-UK Vietnam

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Võ Thị Hằng

Tư vấn viên

Trần Thị Thảo

Tư vấn viên

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool