Giới Thiệu | Làm Quen Với Đội Ngũ SI-UK

Đội Ngũ Nhân Viên

Gặp gỡ Ban Quản Lý

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Lời giới thiệu từ ban giám đốc và nhân viên SI-UK. Chúng tôi mong chờ được hỗ trợ bạn du học tại Vương quốc Anh.

Giám đốc SI-UK

Phan T. Ngọc Mai

Country Director
SI-UK Vietnam

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Nguyen T. Bich Ha

Counsellor

Vo Thi Hang

Counsellor

Linh Pham

Marketing Specialist

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool