Văn Phòng SI-UK tại Bangkok
Văn Phòng SI-UK tại Bangkok

SI-UK Bangkok

Chi tiết liên hệ và thời gian làm việc tại văn phòng
Bangkok tại Thái Lan

Văn Phòng SI-UK tại Bangkok

Bản đồ

Bản đồ in được (dạng PDF)

SI-UK Bangkok

Giờ làm việc

Thứ Hai09:30 - 18:30
Thứ Ba09:30 - 18:30
Thứ Tư09:30 - 18:30
Thứ Năm09:30 - 18:30
Thứ Sáu09:30 - 18:30
Thứ Bảy10:00 - 17:00
Chủ NhậtClosed
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool