SI-UK Dammam Office
SI-UK Dammam Office

Contact details and opening hours for the
Dammam Office

SI-UK Dammam Office

 • Institute of Arab culture
 • Prince Mohammed Road, opposite to AlOthaim mall
 • Prince Mohammed Building for Youth Development Program - second floor,
 • Kingdom of Saudi Arabia
 • Tel: +966-138154244
 • Fax: +966 13 8410198
 • dammam@studyin-uk.com
 • www.siuk-saudi.com

Bản đồ

Bản đồ in được (dạng PDF)

Xem SI-UK Dammam trên Google Maps

SI-UK Dammam

Giờ làm việc

Thứ Hai09:30 - 17:30
Thứ Ba09:30 - 17:30
Thứ Tư09:30 - 17:30
Thứ Năm09:30 - 17:30
Thứ SáuClosed
Thứ BảyClosed
Chủ Nhật09:30 - 17:30
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool