Văn Phòng SI-UK Hồ Chí Minh
Văn Phòng SI-UK Hồ Chí Minh

SI-UK Hồ Chí Minh

Chi tiết liên hệ và thời gian làm việc tại văn phòng
TP. Hồ Chí Minh tại Việt Nam

SI-UK Hồ Chí Minh

Bản đồ

Bản đồ in được (dạng PDF)

SI-UK Ho Chi Minh

Giờ làm việc

Thứ Hai08:30 - 16:30
Thứ Ba08:30 - 16:30
Thứ Tư08:30 - 16:30
Thứ Năm08:30 - 16:30
Thứ Sáu08:30 - 16:30
Thứ BảyClosed
Chủ NhậtClosed
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool