Văn Phòng SI-UK tại Thượng Hải
Văn Phòng SI-UK tại Thượng Hải

SI-UK Shanghai

Chi tiết liên hệ và thời gian làm việc tại văn phòng
Thượng Hải tại Trung Quốc

Văn Phòng SI-UK tại Thượng Hải

Bản đồ

Bản đồ in được (dạng PDF)

Xem SI-UK Shanghai trên Google Maps

SI-UK Shanghai

Giờ làm việc

Thứ Hai09:30 - 18:30
Thứ Ba09:30 - 18:30
Thứ Tư09:30 - 18:30
Thứ Năm09:30 - 18:30
Thứ Sáu09:30 - 18:30
Thứ Bảy09:30 - 18:30
Chủ NhậtClosed
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool