Hướng Dẫn Tìm Kiếm Khoá Học

Tìm Kiếm Khoá Học

Cách tìm kiếm các khoá học dự bị, cao đẳng, đại học
và cao học tại Vương quốc Anh

Tìm Kiếm Khoá Học Tại Vương Quốc Anh

Hướng dẫn cách tìm kiếm hơn 40,000 khoá học tại Vương quốc Anh

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm khoá học dưới đây.

Bước 1

     Nhập tên khoá học (từ khoá tìm kiếm)

Ví dụ: Bạn đang tìm kiếm các khoá học liên quan tới "Quản Lý Công Trình", hãy nhập từ khoá "Công Trình" vào trong hộp tìm kiếm để nhận kết quả sát nhất với nhu cầu của mình bởi từ khoá "Quản Lý" sẽ mang lại những kết quả tìm kiếm rộng hơn nhiều.

Tránh sử dụng những cụm từ thông dụng như "Nghiên Cứu". Ví dụ: Bạn đang quan tâm tới "Nghiên Cứu Phát Triển", hãy nhập từ khoá "Phát Triển". Nếu bạn muốn tìm hiểu "Khoa Học Chính Trị" hãy nhập từ khoá "Chính Trị" để thu hẹp tìm kiếm các khoá học liên quan tới "Phát Triển" hoặc "Chính Trị".

Bước 2

     Nhập loại hình khoá học bạn đang tìm kiếm vào hộp.

Hộp này cũng có thể bỏ trống để hiển thị tất cả các khoá học liên quan thuộc tất cả các trình độ. Các sự lựa chọn bao gồm:

Bước 3

     Nhập địa điểm (hoặc bỏ trống)

Để thu hẹp tìm kiếm tới một địa điểm nhất định trong lãnh thổ Vương quốc Anh, bạn có thể sử dụng hộp địa điểm hoặc bỏ trống để tìm kiếm khoá học khắp cả nước.

Bước 4

     Nhấn phím tìm kiếm màu xanh biển.

Trang web sẽ hiển thị "Kết Quả Tìm Kiếm" của bạn. Những đường link màu đỏ thể hiện số lượng khoá học tại mỗi trường đại học với tên khoá học / cụm từ tìm kiếm. Nhấn vào những đường link khoá học màu đỏ để xem các khoá học có tại trường. Nhấn vào một khoá học cụ thể sẽ dẫn bạn thẳng tới trang web của trường với thông tin của khoá học được thể hiện đầy đủ.

SI-UK có thể giúp bạn với đơn xin học như thế nào

Nếu bạn đã tìm thấy được khoá học phù hợp với mình, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay để chúng tôi có thể đưa bạn tới con đường nhập học thành công.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool