University of Birmingham courses and programmes
University of Birmingham
University of Birmingham

Xếp Hạng

University of Birmingham  Ranking

19

Địa Điểm

University of Birmingham  Địa Điểm

Central England

University of Birmingham

Xếp Hạng

University Ranking

19

Địa Điểm

Img

Central England

Thêm Vào Ưa Thích

Undergraduate

Postgraduate

Research

Pre-Sessional

Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool