Các Sự Kiện và Ngày Hội Đại Học tại SI-UK London và Manchester

Sự Kiện và Ngày Hội Đại Học SI-UK

Gặp gỡ và nhận tư vấn từ các trường đại học Vương quốc Anh

Sự Kiện Đại Học tại SI-UK

Triển lãm đại học UK tại London

20 May 2017
12:00 - 17:00
Khách sạn Lancaster London

Triển lãm đại học lớn nhất tại Vương quốc Anh dành cho sinh viên quốc tế và EU sẽ quay trở lại London vào tháng 05 này. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tham dự miễn phí và gặp gỡ 100 trường đại học Anh Quốc, nhận ngay những cơ hội hấp dẫn, tham dự các buổi seminar đặc biệt và tìm hiểu thêm về những loại học bổng bạn đạt đủ điều đăng ký.

Find out more
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool