Các Sự Kiện và Ngày Hội Đại Học tại SI-UK London và Manchester

Sự Kiện và Ngày Hội Đại Học SI-UK

Gặp gỡ và nhận tư vấn từ các trường đại học Vương quốc Anh

Sự Kiện Đại Học tại SI-UK

Triển lãm đại học UK tại London

4 November 2017
12:00 - 17:00
Royal Lancaster London

Triển lãm đại học lớn nhất Vương quốc Anh dành cho sinh viên quốc tế và EU quay trở lại London vào tháng 11 này. Hãy đăng ký tham dự miễn phí ngay hôm nay và gặp gỡ 100 trường đại học Anh Quốc, nhận lời mời nhập học tại chỗ, tham dự các hội nghị chuyên môn và tìm hiểu thêm về những học bổng bạn đạt điều kiện đăng ký.

Find out more

Triển lãm đại học UK tại Manchester

25 November 2017
11:00 - 16:00
The Bridgewater Hall

UK University Fair quay trở lại với Manchester vào tháng 11 này và bạn đã có thể bắt đầu đăng ký tham dự miễn phí! Gặp gỡ 50 trường đại học Anh Quốc và tìm hiểu thêm về các khoá học, điều kiện nhập học và học bổng và hỗ trợ tài chính khi theo học tại Vương quốc Anh.

Find out more
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool