Các Sự Kiện và Ngày Hội Đại Học tại SI-UK London và Manchester

Sự Kiện và Ngày Hội Đại Học SI-UK

Gặp gỡ và nhận tư vấn từ các trường đại học Vương quốc Anh

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool