A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index:

Filename: models/Events_model.php

Line Number: 61

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/models/Events_model.php
Line: 61
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 74
Function: get_event_item

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: location

Filename: models/Events_model.php

Line Number: 62

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/models/Events_model.php
Line: 62
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 74
Function: get_event_item

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: location

Filename: models/Events_model.php

Line Number: 66

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/models/Events_model.php
Line: 66
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 74
Function: get_event_item

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: location

Filename: models/Events_model.php

Line Number: 67

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/models/Events_model.php
Line: 67
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 74
Function: get_event_item

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: institution_id

Filename: models/Events_model.php

Line Number: 69

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/models/Events_model.php
Line: 69
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 74
Function: get_event_item

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: headline

Filename: controllers/Events.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

Sự kiện và ngày hội tuyển sinh Đại học

Gặp gỡ đại diện các trường đại học Anh Quốc tại văn phòng SI-UK Việt Nam

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: headline

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 2

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 2
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

, //

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: starttime

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 4

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 4
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: endtime

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 4

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 4
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once


SI-UK Office

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: unirep

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 12

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 12
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: registration

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 14

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 14
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: content

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 21

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 21
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: category

Filename: templates/event_item_view.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/templates/event_item_view.php
Line: 23
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/views/core/container_view.php
Line: 19
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 98
Function: view

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: teaserText

Filename: controllers/Events.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: slug

Filename: controllers/Events.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: headline

Filename: controllers/Events.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/application/controllers/Events.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /home/siuk/franchise-asia/studyin-uk.vn/index.php
Line: 315
Function: require_once