Lịch Học & Biểu Phí IELTS

Các Khoá Luyện Thi IELTS tại London

Chọn học riêng, học nhóm hoặc chuyên sâu và ngày học

Trung Tâm Luyện Thi IELTS

Lịch Học & Biểu Phí Khoá Học IELTS tại London

Các khoá học IELTS nhóm

Mỗi buổi học nhóm kéo dài 3 giờ, với 15 phút nghỉ. Không mất phí đăng ký và tài liệu học sẽ được cung cấp. Đăng ký ngay!

  • 21 giờ học (7 buổi):   £360
  • 30 giờ học (10 buổi): £460
  • 45 giờ học (15 buổi): £660
  • 60 giờ học (20 buổi): £820

Giờ học cho các buổi như sau:

Thứ Hai 17:00 - 20:00
Thứ Ba 17:00 - 20:00 (Viết Học Thuật)
Thứ Tư 17:00 - 20:00
Thứ Bảy (sáng) 11:00 - 14:00
Thứ Bảy (chiều) 15:00 - 18:00
Thứ Bảy (chiều) 15:00 - 18:00 (Viết Học Thuật)
Chủ Nhật (sáng) 11:00 - 14:00 (Viết Học Thuật)

Các lớp học IELTS cá nhân

Nếu bạn cần tập trung vào một phần thi IELTS, hoặc muốn được học một mình, các lớp học cho cá nhân cũng sẽ được sắp xếp.

Gói 10 giờ học £500
Gói 20 giờ học £950
Gói 30+ giờ học £1350

Chúng tôi có thể giúp bạn

Nếu bạn đang quan tâm tới việc đăng ký luyện thi IELTS tại London, hãy đăng ký tư vấn IELTS miễn phí ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool