Giới Thiệu Các Khoá Học Dự Bị IELTS Tại London

Giới Thiệu IELTS

Tìm hiểu về hệ thống đánh giá Anh ngữ
đáng tin cậy nhất trên thế giới

Trung Tâm Dự Bị IELTS

Giới Thiệu về IELTS

Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế (IELTS) là bài kiểm tra trình độ thành thạo Anh ngữ và là một trong những hình thức được kính trọng và phổ biến nhất trên thế giới trong giáo dục và định cư.

Dành cho những đối tượng không phải người bản xứ đang có ý định du học hoặc làm việc tại một môi trường nói tiếng Anh, đào tạo IELTS là một hệ thống được công nhận khắp thế giới để kiểm tra khả năng Anh ngữ với bốn hạng mục:

 • Nghe
 • Đọc
 • Viết
 • Nói

Từ khi được giới thiệu từ năm 1989, IELTS đã trở thành một trong những hình thức kiểm tra Anh ngữ đáng tin cậy nhất và được chấp nhận ở hơn 8,000 các trường đại học, công ty và tổ chức định cư toàn thế giới. Quy trình kiểm tra IELTS tập trung vào khả năng ứng dụng của ứng viên trong việc sử dụng Anh ngữ trong những tình huống đời thường. Có hai loại hình kiểm tra IELTS:

 • IELTS Học Thuật – Dành cho các đối tượng du học ở cấp đại học và cao học
 • IELTS Tổng Quát – Các phần thi tập trung vào "Anh ngữ Sinh Tồn" và nhắm vào những đối tượng muốn định cư tại các nước nói tiếng Anh lần đầu để làm việc, đào tạo hoặc tham gia các chương trình đào tạo nghề. IELTS Tổng Quát không được thiết kế dành cho việc du học.

Khi đã có kết quả, điểm số IELTS của bạn sẽ có giá trị trong vòng 02 năm.

Thang Điểm IELTS

Học viên sẽ nhận điểm từ 1 tới 9 cho mỗi phần thi. Điểm trung bình của các phần thi sẽ là điểm IELTS của bạn. Phần thi sẽ được chấm đủ điểm hoặc nửa điểm.

Băng điểmKỹ NăngTổng Quan Kỹ Năng
9 Chuyên gia Hoàn toàn làm chủ được ngôn ngữ: thích hợp, chuẩn xác và thành thục với khả năng hiểu đầy đủ.
8 Rất tốt

Sử dụng ngôn ngữ tốt, đôi lúc chưa đúng và thích hợp. Hiểu lầm có thể xảy ra trong những tình huống không quen thuộc. Xử lý tranh luận nhiều chi tiết phức tạp tốt.

 

7 Tốt

Hoạt động lệnh của ngôn ngữ tốt, đôi lúc chưa chính xác, thích hợp và hiểu lầm xảy ra trong một số trường hợp. Nói chung, xử lý ngôn ngữ phức tạp tốt và hiểu được lý luận chi tiết.

6 Thường

Nói chung có hiệu quả trong hoạt động lệnh của ngôn ngữ mặc dù có một số chưa chính xác, thích hợp và xảy ra hiểu lầm. Có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, đặc biệt là trong các tình huống quen thuộc.

5 Khiêm tốn

Có thể phần nào đưa lệnh trong ngôn ngữ, đối phó với các ý nghĩa tổng thể trong hầu hết các trường hợp, mặc dù có khả năng mắc nhiều lỗi. Có thể xử lý giao tiếp cơ bản.

4 Hạn chế

Năng lực cơ bản, bị giới hạn trong những tình huống quen thuộc. Thường gặp các vấn đề trong việc hiểu và thể hiện. Không có khả năng sử dụng ngôn ngữ phức tạp.

3 Rất hạn chế Chỉ chuyển tải và hiểu được ý nghĩa tổng quát trong các tình huống rất quen thuộc. Thường gặp sự cố trong giao tiếp.
2 Gián đoạn

Không có khả năng giao tiếp thật sự ngoài một số thông tin cơ bản sử dụng các từ lẻ hoặc ngắn trong các tình huống quen thuộc để cho nhu cầu tức thời. Gặp khó khăn lớn trong việc hiểu Anh ngữ nói và viết.

1 Không đạt Không có khả năng sử dụng ngôn ngữ ngoài một vài từ lẻ.
0 Bỏ thi Không có thông tin. Bỏ thi.

Đăng Ký Học IELTS tại London

Nếu bạn đang quan tâm tới việc học IELTS tại SI-UK London, hãy liên lạc ngay hôm nay để tìm hiểu thêm thông tin.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool