Điểm Thi IELTS Tại London

Thi IELTS tại London

Đăng ký thi IELTS ngay hôm nay

Thi IELTS Tại London

IELTS là chứng chỉ Anh ngữ toàn cầu. Có hơn 1,7 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện trong năm vừa rồi và IELTS được công nhận bởi hơn 7,000 tổ chức giáo dục ở hơn 135 quốc gia.

Đăng ký thực hiện bài thi IELTS có độ cạnh tranh rất cao bởi mỗi tháng chỉ diễn ra 04 buổi thi. Chính vì vậy, phần lớn học viên đều đăng ký thi IELTS từ sớm với chỗ ngồi hạn chế. Phần lớn các trung tâm thi IELTS đều được đặt chỗ từ tháng trước.

Nếu bạn đang có nhu cầu đặt lịch thi IELTS nhưng chưa tìm được suất đăng ký, vui lòng liên lạc với SI-UK. Chúng tôi cung cấp lịch thi trong khu vực London cho sinh viên trong vòng 01 tuần.

Các Trung Tâm Thi IELTS Tại London

Có 06 trung tâm thi IELTS tại London.

IELTS Administrator
Eurocentres Lee Green

21 Meadowcourt Road
London
SE3 9EU
United Kingdom
Tel: 020 8297 1488
Fax: 020 8318 9057
Email: lee-info@eurocentres.com

IELTS Administrator
Đại Học Middlesex

The Burroughs
Hendon
London
NW4 4BT
North London
United Kingdom
Tel: 020 8411 5335
Email: ielts@mdx.ac.uk

IELTS Administrator
Cao Đẳng Southwark

The Cut
London
SE1 8LE
United Kingdom
Tel: 020 7815 1608
Fax: 020 7261 1301
Email: ielts@southwark.ac.uk

Trung Tâm Kiểm Tra IELTS
Đại Học Westminster

Room 254
309 Regent Street
London W1B 2UW
Tel: +44 (0)20 7911 5000/ask for IELTS Testing
Fax: +44 (0)20 7915 5492
Email: ielts@wmin.ac.uk

IELTS Administrator
International House
16 Stukeley Street
Covent Garden
London
WC2B 5LQ
Tel: 44 20 7611 2410
Fax: 44 20 7117 4179
Email: ielts@ihlondon.co.uk

IELTS Administrator
Cao Đẳng Ealing, Hammersmith và West London

Gunnersbury Lane
Acton
London
W3 8EA
Tel: 08000 344 015
Email: ielts@wlc.ac.uk

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool