Thi Thử IELTS Miễn Phí tại London

Thi Thử IELTS

Đăng ký bài thi thử IELTS miễn phí
tại văn phòng London của chúng tôi.

Trung Tâm Dự Bị IELTS

Thi Thử IELTS Miễn Phí

Bài thi IELTS miễn phí cho phép giáo viên đánh giá trình độ Anh ngữ hiện tại của bạn trước khi bước vào khoá học. Bạn sẽ được chấm điểm trong từng phần thi IELTS - đọc, viết, nói và nghe - để nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

Vì IELTS có tầm quan trọng lớn đối với các trường đại học, bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng trước khoá học, và bài thi thử IELTS sẽ cho phép chúng tôi đưa ra giải pháp nâng cao trình độ của bạn.

Bài Thi Thử IELTS Hoạt Động Như Thế Nào?

  • Kiểm tra kỹ năng đọc, viết, nghe và nói
  • Kéo dài 90 phút
  • Kết quả trong vòng 48 giờ
  • Miễn phí*

Khi Nào Tôi Có Thể Làm Bài Thi Thử IELTS?

Nếu bạn đang quan tâm tới bài kiểm tra thử IELTS tại SI-UK London, hãy đăng ký tư vấn IELTS miễn phí để biết thêm thông tin.

*Bài kiểm tra hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký gói học. Nếu không đăng ký, phí thực hiện bài thi thử IELTS là £30.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool