Manchester Language Centre Online Payment
Manchester Language Centre Online Payment

IELTS Manchester Course Schedule

Pick your desired lesson plan.

IELTS Courses in Manchester

Sign up for your IELTS classes online by purchasing group or private packages at the click of a button! This method is convenient, secure and safe in three easy steps.

  1. Select the course you wish to study from the list below and click Add To Cart
  2. Once the button turns green, click again, and pay for your lessons
  3. A member of our Language Centre will be in touch to schedule your first lessons

IELTS Group Classes

Course NameHoursSessionsPrice
IELTS Academic 21 Hours 7 Sessions £210
IELTS Academic 30 Hours 10 Sessions £280
IELTS Academic 45 Hours 15 Sessions £400
IELTS Academic 60 Hours 20 Sessions £540

Private Lessons

Course NameHoursPrice
Private Lessons 15 Hours £540
One-to-one IELTS Lessons 20 Hours £720
Private Lessons 25 Hours £900
Private Lessons 30 Hours £1080

Liên lạc với SI-UK và khởi động cho chặng đường tới mức điểm IELTS mong muốn của bạn!

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool