Gửi thắc mắc tới Trung tâm Anh ngữ của SI-UK
Gửi thắc mắc tới Trung tâm Anh ngữ của SI-UK

Giải đáp thắc mắc

Liên lạc để tìm hiểu thêm về các lớp IELTS tại TP. Hồ Chí Minh

Thắc mắc về IELTS

Nếu bạn quan tâm tới các lớp luyện thi IELTS bán thời gian tại TP. Hồ Chí Minh, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua mẫu đơn bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi số điện thoại +84 28 3930 8332.

Liên lạc với SI-UK và khởi động cho chặng đường tới mức điểm IELTS mong muốn của bạn!

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool