IELTS Classes in Ho Chi Minh for International Students
IELTS Classes in Ho Chi Minh for International Students

IELTS Course Schedule in Ho Chi Minh

Choose from part-time group, private or online classes to suit your schedule.

IELTS Group Class Schedule

DayTime
Monday / Wednesday 10:00 - 13:00
Tuesday / Thursday 17:00 - 20:00
Saturday 11:00-14:00 & 15:00 - 18:00

IELTS Academic Writing

DayTime
Friday 10:00 - 13:00

IELTS Group

CourseLevelDayTimeFee
IELTS Academic 21 Hours / 7 Sessions Any Monday to Saturday-£370
IELTS Academic 30 Hours / 10 Sessions Any Monday to Saturday-£470
IELTS Academic 45 Hours / 15 Sessions Any Monday to Saturday-£670
IELTS Academic 60 Hours / 20 Sessions Any Monday to Saturday-£830

IELTS Academic

CourseLevelDayTimeFee
IELTS Academic 21 Hours / 7 Sessions Any Any-£210
IELTS Academic 30 Hours / 10 Sessions Any Any-£280
IELTS Academic 45 Hours / 15 Sessions Any Any-£400
IELTS Academic 60 Hours / 20 Sessions Any Any-£540

Private IELTS Classes

CourseLevelDayTimeFee
IELTS Private 10 Hours Any Any-£500
IELTS Private 15 Hours Any Any-£540
IELTS Private 20 Hours Any Any-£950
IELTS Private 20 Hours Any Any-£720
IELTS Private 25 Hours Any Any-£900
IELTS Private 30 Hours Any Any-£1400
IELTS Private 30 Hours Any Any-£1080
IELTS Private 40 Hours Any Any-£1800

IELTS Writing

CourseLevelDayTimeFee
IELTS Academic Writing Any Friday10:00-13:00£360 - £820

Liên lạc với SI-UK và khởi động cho chặng đường tới mức điểm IELTS mong muốn của bạn!

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool