Các khoá học mới bậc đại học tại Essex

Tin Tức

Những thông tin mới nhất của các trường học
tại Vương quốc Anh từ SI-UK

Các khoá học mới bậc đại học tại Essex

7 February 2018

University of Essex đã công bố một số khoá học mới vào kỳ khai giảng tháng 09/2018 cho bậc đại học.

Khoá học BSc Chính Trị và Quan Hệ Quốc Tế có tính định lượng hơn khoá học BA Chính Trị và Quan Hệ Quốc Tế phổ biến trong nhà trường, và có thể phù hợp hơn với những ứng viên muốn kết hợp việc học chính trị và quan hệ quốc tế cùng đào tạo các phương thức và kỹ thuật của lĩnh vực nghiên cứu chính trị.

Ngoài chương trình đã nêu trên, khoá học BA Sản Xuất Sáng Tạo (Kịch và Phim Ngắn) tại trường diễn xuất East15 của Essex còn mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội xây dựng sự sáng tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn song song với việc phát triển kỹ năng kinh doanh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc theo học tại Essex, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí cho mình ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool