Khoa Kỹ Thuật trường Strathclyde mang lại nhiều học bổng quốc tế đa dạng

Tin Tức

Những thông tin mới nhất của các trường học
tại Vương quốc Anh từ SI-UK

Khoa Kỹ Thuật trường Strathclyde mang lại nhiều học bổng quốc tế đa dạng

31 January 2017

Khoa Kỹ Thuật tại trường University of Strathclyde mang lại một số học bổng cho sinh viên quốc tế với bằng cấp học tập xuất sắc dự định vào học từ tháng 09 năm 2017.

Bậc đại học trị giá trị lên tới £3,600

Học bổng tính vào tiền học phí dành cho năm đầu của chương trình đại học. Sinh viên phải đạt trung bình 75% + (hoặc tương đương) trong kết quả học tập bậc trung học để được xem xét.

Bậc cao học giảng dạy giá trị lên tới £2,700

Học bổng tính vào tiền học phí dành cho chương trình MSc. Sinh viên phải đạt tối thiểu bằng đại học 2:1 (hoặc tương đương) để được xem xét.

Bậc cao học nghiên cứu trị giá lên tới £3,600

Có một số học bổng trị giá lên tới £3,600 tính vào tiền học phí cho năm đầu của bậc PhD toàn thời gian.

Nếu bạn đang quan tâm tới việc ứng tuyển theo học ngành Kỹ thuật tại Strathclyde và có cơ hội nhận học bổng, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London hoặc Manchester ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool