Khảo sát từ nhà tuyển dụng đưa Middlesex vào top 50 trường đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm
Khảo sát từ nhà tuyển dụng đưa Middlesex vào top 50 trường đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm

Tin tức đại học UK

Cập nhật thông tin mới nhất về các bảng xếp hạng,
các khoá học và học bổng tại các trường đại học Anh

Khảo sát từ nhà tuyển dụng đưa Middlesex vào top 50 trường đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm

Thứ Tư, 31/08/2016

Các nhà tuyển dụng làm việc cho các công ty Anh Quốc lớn đã nêu tên Middlesex University là một trong top 50 trường đại học Anh Quốc thường được tìm tới trong việc tuyển dụng sinh viên ra trường.

Khảo sát được thực hiện bởi công ty tư vấn của Pháp, Emerging, và công ty nghiên cứu thị trường của Đức, Trendence, cho thấy các nhà tuyển dụng Anh Quốc ưa chọn những trường đã có kết nối với họ, cũng như các trường có được chất lượng nghiên cứu và giảng dạy cao. Về tổng thể, Middlesex nằm ở vị trí thứ 49 trong bảng xếp hạng các trường Anh Quốc được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực kinh doanh, IT và kỹ thuật.

Middlesex University vẫn còn chỗ cho kỳ nhập học tháng 09 năm 2016. Hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool