Các trường đại học Anh Quốc giữ vững vị trí trong Bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation
Các trường đại học Anh Quốc giữ vững vị trí trong Bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation

Tin tức đại học UK

Cập nhật thông tin mới nhất về các bảng xếp hạng,
các khoá học và học bổng tại các trường đại học Anh

Các trường đại học Anh Quốc giữ vững vị trí trong Bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation

Thứ Năm, 26/05/2016

Đại học Oxford và Cambridge giữ được vị trí trong top 5 của bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation, được công bố vào tuần này.

Các trường đại học Anh Quốc khác, chỉ xếp sau Hoa Kỳ về số lượng các trường có mặt trong danh sách, nằm trong top 50 bao gồm Imperial College London (hạng 15), University College London (hạng 20), London School of Economics and Political Science (hạng 24), University of Edinburgh (hạng 38), King's College London (hạng 43) và University of Manchester (đồng hạng 49).

Bảng xếp hạng THE World Reputation 2016 dựa vào khảo sát trên hơn 10,000 học giả hàng đầu trên khắp thế giới. Mỗi học giả được nêu tên tối đa 15 trường họ tin rằng đạt được chất lượng tốt nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành. Khả năng nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong việc bầu chọn so với sức mạnh giảng dạy.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool