UWL nhận giải thưởng trường đại học hiện đại tốt nhất London dựa trên độ hài lòng của sinh viên

Tin Tức

Những thông tin mới nhất của các trường học
tại Vương quốc Anh từ SI-UK

UWL nhận giải thưởng trường đại học hiện đại tốt nhất London dựa trên độ hài lòng của sinh viên

Thứ Sáu, 25/08/2017

University of West London nhận giải thưởng danh hiệu trường đại học hiện đại hàng đầu tại London dựa trên độ hài lòng của sinh viên, theo kết quả của kỳ Khảo sát Sinh viên Quốc gia (NSS).

Phó hiệu trưởng trường UWL, Giáo sư Peter John, đã phát biểu: "Theo kết quả của NSS năm nay, tôi rất vui mừng được tuyên bố rằng nhà trường đã đạt được 85% độ hài lòng tổng thể, kết quả tốt nhất của chúng tôi từ trước tới nay, đưa nhà trường đến với danh hiệu học viện giáo dục bậc cao hiện đại hàng đầu tại London về độ hài lòng tổng thể của sinh viên.*"

Điều này theo chân các thành tích tuyệt vời gần đây, giúp thúc đẩy vị trí của UWL trong các bảng xếp hạng quốc gia, bao gồm:

 • Trường đại học hàng đầu tại London (thứ 12 tại Vương quốc Anh) về Giảng dạy
 • Trường đại học hàng đầu tại London (thứ 3 tại Vương quốc Anh) về Cơ hội Học tập
 • Trường đại học hàng đầu tại London (thứ 8 tại Vương quốc Anh) về Đánh giá và Phê bình
 • Trường đại học hàng đầu tại London (thứ 12 tại Vương quốc AnhK) về Hỗ trợ Học tập
 • Trường đại học hàng đầu tại London (thứ 13 tại Vương quốc Anh) về Cộng đồng Học tập
 • Trường đại học hiện đại hàng đầu tại London về Tài liệu Học tập
 • Trường đại học hiện đại hàng đầu tại London về Tổ chức và Quản lý
 • Trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh về Tiếng nói Sinh viên
 • Hội đồng Sinh viên hàng đầu tại Vương quốc Anh

Bạn quan tâm và muốn ứng tuyển theo học tại UWL? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về điều kiện du học Vương quốc Anh.

* Kết quả Độ hài lòng tổng thể trong kỳ NSS 2017, so sánh với những học viện đa ngành khác tại London.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool