Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Cao Cấp
Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Cao Cấp

Dịch Vụ Cao Cấp
Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Cao Cấp Của SI-UK

Hợp đồng này đề ra trách nhiệm của Hội Đồng Giáo Dục SI-UK và là danh sách đầy đủ các dịch vụ bạn sẽ nhận được từ Dịch Vụ Cao Cấp của SI-UK.

1. Dịch Vụ Ứng Tuyển Đặc Biệt của SI-UK dành cho các đơn ứng tuyển tới bất kỳ trường đại học nào tại Vương quốc Anh

2. Phí của Dịch Vụ Cao Cấp này là £340 (bao gồm thuế GTGT)

3. Dành cho đơn ứng tuyển bậc Đại Học: SI-UK sẽ trợ giúp bạn nộp đơn vào năm trường ở cấp bậc đại học trong một kỳ UCAS

4. Dành cho đơn ứng tuyển bậc Cao Đẳng, Dự Bị Thạc Sĩ và Cao Học: SI-UK sẽ trợ giúp bạn nộp đơn vào ba trường

5. Nếu bạn có nhu cầu nộp đơn vào nhiều trường hơn, phí dịch vụ tính thêm sẽ là £100 cho mỗi trường

6. Với Dịch Vụ Cao Cấp, SI-UK sẽ thực hiện các điều sau:

 • Đưa ra lời khuyên về khoá học
 • Cung cấp danh sách các văn bản cần chuẩn bị do trường yêu cầu
 • Cung cấp bảng câu hỏi về thư giới thiệu cá nhân
 • Viết thư giới thiệu cá nhân dựa trên bảng câu hỏi mà bạn đã trả lời
 • Biên tập tất cả các văn bản hỗ trợ một lần, bao gồm CV và thư giới thiệu
 • Điền vào đơn ứng tuyển của trường
 • Đảm bảo đơn ứng tuyển được trường nhận được sau khi nộp và chủ động làm việc với trường để theo dõi

7. Dịch vụ bảo đảm trúng tuyển từ trường, và nếu bạn không trúng tuyển, bạn sẽ được nộp đơn vào các trường khác miễn phí hoặc được hoàn trả phí £290 ban đầu.

8. Nếu có phí nộp đơn ứng tuyển do trường yêu cầu, bạn sẽ cần nộp trực tiếp cho trường.

9. Phí này không được hoàn trả nếu như bạn không sử dụng dịch vụ sau khi đã nộp phí.

Để tham khảo danh sách điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Hội Đồng Giáo Dục SI-UK, vui lòng tới đây.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool