University of Southampton English Language Centre
University of Southampton ELC
University of Southampton ELC

Địa Điểm

University of Southampton ELC Địa Điểm

South England

University of Southampton ELC

Địa Điểm

Img

South England

Thêm Vào Ưa Thích

Thông Tin Chính
Địa Điểm Southampton, England
Thành Lập 1920
Nổi Tiếng Về Các chương trình tiếng Anh
Chi Phí Quốc Tế £10,300-9,800
Thông Tin Chính
Địa Điểm Southampton, England
Thành Lập 1920
Nổi Tiếng Về Các chương trình tiếng Anh
Chi Phí Quốc Tế £10,300-9,800

Tổng Quan

Nếu bạn có điểm IELTS tối thiểu là 5.0 và cần nâng cao trình độ tiếng Anh của mình trước khi bắt đầu theo học chương trình đã chọn, bạn có thể ứng tuyển vào Các khoá học tiếng Anh trước kỳ học của chúng tôi.

Nếu bạn đã có trình độ trung bình về tiếng Anh và muốn nâng cao trình độ Anh ngữ kinh doanh, bạn có thể ứng tuyển vào Chương trình Anh ngữ Kinh doanh mùa hè.

Nếu bạn đang quan tâm tới việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, bạn có thể ứng tuyển vào một trong các khoá học tiếng Anh chuyên sâu ngắn hạn và thực hiện bài thi IELTS tại trường University of Southampton.

Sinh viên đang theo học và Erasmus

Nếu bạn đã đăng ký nhập học vào chương trình Dự Bị, Đại Học hoặc Cao Học của chúng tôi, bạn có thể ứng tuyển vào bất kỳ khoá học tiếng Anh học thuật nào trong kỳ học. Bạn cũng có thể truy cập hỗ trợ tiếng Anh miễn phí.

Sinh viên Erasmus và các sinh viên tham quan khác có thể theo học các khoá học tiếng Anh đơn như các môn học chính và thay thế trong chương trình học tập của mình trong thời gian theo học tại University of Southampton.

Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool