University of Stirling English Language Centre
University of Stirling ELC
University of Stirling ELC

Địa Điểm

University of Stirling ELC Địa Điểm

Scotland

University of Stirling ELC

Địa Điểm

Img

Scotland

Thêm Vào Ưa Thích

Thông Tin Chính
Địa Điểm Stirling, England
Thành Lập 1967
Nổi Tiếng Về Trung tâm ngôn ngữ
Chi Phí Quốc Tế £5,600-6,000
Thông Tin Chính
Địa Điểm Stirling, England
Thành Lập 1967
Nổi Tiếng Về Trung tâm ngôn ngữ
Chi Phí Quốc Tế £5,600-6,000

Tổng Quan

University of Stirling cung cấp các khoá học Anh ngữ đa dạng bao gồm tiếng Anh trước kỳ học, các khoá học tiếng Anh ngắn hạn trong tháng Hai/Ba và trường học hè tiếng Anh vào tháng Tám.

Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool