Architectural Association School of Architecture - Mark Fisher Scholarship for Diploma (MArch) Students
Architectural Association School of Architecture
Architectural Association School of Architecture

location

Architectural Association School of Architecture Location

London

Architectural Association School of Architecture

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

Mark Fisher Scholarship for Diploma (MArch) Students
Scholarship Name Mark Fisher Scholarship for Diploma (MArch) Students
Academic Year 2020
Nationality Any

Set up in memory of Mark Fisher, an AA graduate and inspiring teacher, who designed huge music performance events for some of the world’s best-known rock bands. This scholarship supports a student interested in the intersection of architecture and performance. Please note: The Mark Fisher Scholarship is not awarded each academic year. It will not be awarded for the 2020/21 Diploma (MArch) first year entry

For information on criteria and how to apply, visit the Mark Fisher website.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool