Abertay University - Indonesia-UK DIKTI Scholarships
Abertay University
Abertay University

Rank

Abertay University Ranking

80

location

Abertay University Location

Scotland

Abertay University

Rank

University Ranking

80

location

Img

Scotland

ADD TO FAVOURITES

Indonesia-UK DIKTI Scholarships
Scholarship Name Indonesia-UK DIKTI Scholarships
Academic Year 2020
Nationality Any

The Indonesia-UK DIKTI Scholarship Programme is open for lecturers at Indonesian universities and administrative staff at DIKTI and Indonesian state universities, to undertake postgraduate study at many leading universities and higher education institutions in the United Kingdom.

The programme will fund up to 750 academics to come and study in the UK over the next five years. All academic subjects are eligible for funding under the DIKTI programme

Eligibility 

For more information please visit the Indonesia-UK DIKTI Scholarship programme homepage.

How to Apply 

For more information please visit the Indonesia-UK DIKTI Scholarship programme homepage.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool