Aberystwyth University - Welsh Medium Scholarships
Aberystwyth University
Aberystwyth University

Rank

Aberystwyth University Ranking

42

location

Aberystwyth University Location

Wales

Aberystwyth University Aberystwyth University

Rank

University Ranking

42

location

Img

Wales

ADD TO FAVOURITES

Welsh Medium Scholarships
Scholarship Name Welsh Medium Scholarships
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £250
Nationality Any

£100 to £250 per year - by following part or all of your course through the medium of Welsh.

Higher Scholarship: £250 a year (for taking at least 40 credits through the medium of Welsh each year).

Motivation Scholarship: £100 a year (for taking between 5 credits and 39 credits through the medium of Welsh each year).

How can I apply?

You don’t have to apply. Those who register on eligible modules will automatically receive the payment. Details of eligible modules will be available upon registration at the start of each academic year.

How will I be paid?

You will receive payment direct into your bank account at the start of March each year you are eligible.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool