ARU London - ARUL Alumni Scholarship
ARU London
ARU London

location

ARU London Location

London

ARU London

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

ARUL Alumni Scholarship
Scholarship Name ARUL Alumni Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount £2,000
Nationality Any

All alumni of ARU London will be offered a £2,000 scholarship if they wish to continue their studies on a Postgraduate course.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool