Aston University - Aston Aspiration Scholarship 2020
Aston University
Aston University

Rank

Aston University Ranking

43

location

Aston University Location

Central England

Aston University Aston University

Rank

University Ranking

43

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Aston Aspiration Scholarship 2020
Scholarship Name Aston Aspiration Scholarship 2020
Academic Year 2020
Scholarship amount £500
Nationality Any

If you are a UK or EU student who has a household income of up to and including £42,875 you are eligible for the Aston Aspiration Scholarship, worth £500 in year 2 of your study.

 

First year    

Second Year

Placement Year

Final Year

Total

Aston Aspiration Scholarship:

N/A

£500

N/A

N/A

£500

How do I apply?

You do not need to apply for the Aston Aspiration Scholarship. The University will use information provided by Student Finance England to assess your eligibility.

The number of Aston Aspiration Scholarships we will award is not limited. Terms and conditions apply and students should check the Scholarships Policy for the relevant year of entry.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool