Aston University - Aston Placement Scholarship 2020
Aston University
Aston University

Rank

Aston University Ranking

43

location

Aston University Location

Central England

Aston University Aston University

Rank

University Ranking

43

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Aston Placement Scholarship 2020
Scholarship Name Aston Placement Scholarship 2020
Academic Year 2020
Scholarship amount £1,250
Nationality Any

£1,250 Aston Placement Scholarship: A placement year or a study year abroad is integrated into many of Aston’s degrees. The Aston Placement Scholarship can be taken to support living expenses for UK & EU students.

Placement Scholarships can be used towards your tuition fees or to support living costs.

 

Placement Year

Aston Aspire Placement Scholarship OR

£1,250

Aston Placement Scholarship

£1,250

Your placement year scholarships can be applied once only. If you are eligible for more than one scholarship scheme, you will only get the placement scholarship once.

To be eligible:

  • Your household income is £42,875 or below and you are on a placement year (Aston Aspire Placement Scholarship)
  • You take an unpaid placement year or you take a study or work placement abroad (Aston Placement Scholarship)

Your placement year scholarships can be applied once only. If you are eligible for more than one scholarship scheme, you will only get the placement scholarship once.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool