Aston University - Computer Science Scholarships
Aston University
Aston University

Rank

Aston University Ranking

48

location

Aston University Location

Central England

Aston University Aston University

Rank

University Ranking

48

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Computer Science Scholarships
Scholarship Name Computer Science Scholarships
Academic Year 2020
Scholarship amount £2,500
Nationality Any

Scholarships of £2,500 are available to UK/EU students applying to study the Aston Masters MSc Computer Science.

Criteria

 • UK/EU citizen.
 • You must meet the entry requirements for MSc Computer Science.
 • Minimum three years' work experience.

How to Apply

 • There is no need to submit a scholarship application as you will be assessed for the scholarship when you applly for the course.
 • You must complete the work experience section of the course application form for us to be able to assess your eligiblity.
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool