Bangor University - Country Scholarships
Bangor University
Bangor University

Rank

Bangor University Ranking

70

location

Bangor University Location

Wales

Bangor University

Rank

University Ranking

70

location

Img

Wales

ADD TO FAVOURITES

Country Scholarships
Scholarship Name Country Scholarships
Scholarship amount Up to £4000
Nationality Canadian

Eligible Countries

Bangor University Country Scholarships are open to students from the following countries (Nationality or Domicile):

 • Bangladesh
 • Cameroon
 • Egypt
 • Ghana
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Turkey
 • Vietnam

Scholarship amount

Postgraduate Research (PHD) Country Scholarships:

Amount

Eligibility

How to apply

£3000

All self-funding students from the above countries will receive a guaranteed scholarship of £3,000 per year

All applicants will be automatically considered for these scholarships. NO additional scholarship application needed

£4000

All outstanding international students (e.g. 1st class, A grade) will receive a scholarship of £4,000 per year

Please note (for all applicants)

 • These scholarships will be awarded instead of the ‘Bangor International Scholarship’ and NOT in addition to them.
 • The Country Scholarship applies to students beginning their degree course in the 2019/20 academic year
 • Fully Sponsored Students will not be entitled to the Country Scholarship
 • The Country Scholarship are offered in the form of a reduction in tuition fee.
 • The scholarship is not open to UK/EU applicants (unless they are paying international fees)
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool