University of Bedfordshire - Vice Chancellor's Scholarship
University of Bedfordshire
University of Bedfordshire

Rank

University of Bedfordshire Ranking

128

location

University of Bedfordshire Location

South England

University of Bedfordshire

Rank

University Ranking

128

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Vice Chancellor's Scholarship
Scholarship Name Vice Chancellor's Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £1,000
Nationality Any

The Scholarship scheme for international students enrolling in the academic year 20/21 at one of our UK campuses is as follows:

  • An automatic £1,000 Vice Chancellor's Scholarship for new international applicants (undergraduate and postgraduate).
  • A £500 Prompt Payment Discount for applicants who pay their first year fees in full, before or at registration (undergraduate and postgraduate).
  • A further £500 for applicants who are also University of Bedfordshire alumni.

***Please note that the Pre-Masters is only available with our MSc courses delivered by the Business School. It is not available with MBAs, postgraduate courses 'with placement', the 2 Year MBA or 2 year taught Masters courses.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool