Birmingham City University - BCU Achievement Scholarship
Birmingham City University
Birmingham City University

Rank

Birmingham City University Ranking

96

location

Birmingham City University Location

Central England

Birmingham City University Birmingham City University

Rank

University Ranking

96

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

BCU Achievement Scholarship
Scholarship Name BCU Achievement Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount up to £3,000
Nationality Any

Students who are graduating with a first or second class undergraduate degree from BCU are eligible for an Achievement Scholarship of up to £3,000 when they progress directly on to study a Master’s degree in September 2020 or January 2021.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool