Birmingham City University - International Scholarship Start in January
Birmingham City University
Birmingham City University

Rank

Birmingham City University Ranking

90

location

Birmingham City University Location

Central England

Birmingham City University Birmingham City University

Rank

University Ranking

90

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

International Scholarship Start in January
Scholarship Name International Scholarship Start in January
Academic Year 2020
Scholarship amount £1,500
Nationality Any

Join us in January 2021 and receive a £1,500 scholarship!

The following courses are exempt from this scholarship:

 • ACCA
 • Pre-Sessional English
 • PhD
 • BCUIC Foundation and Pre-Master programmes
 • GradCert in Jewellery and Related Products

Status: Open – scholarship offer will be made when we make you a course offer. 

Please note that scholarships are only available to self-funding students and those studying on a full time course for at least one academic year.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool