Brunel University London - Colfuturo Scholarship
Brunel University London
Brunel University London

Rank

Brunel University London Ranking

88

location

Brunel University London Location

London

Brunel University London

Rank

University Ranking

88

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

Colfuturo Scholarship
Scholarship Name Colfuturo Scholarship
Scholarship amount Up to 50% discount
Nationality Any

Two tuition fee discounts of 50% for two Masters or PhD students for a maximum of three years

Plus 15% discount on tuition for all eligible COLFUTURO beneficiaries for a period of one year for Masters programmes and three years for PhD.For more information refer to the COLFUTURO website. Please click here.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool