Cambridge Judge Business School - Cambridge Judge Business School Scholarships
Cambridge Judge Business School
Cambridge Judge Business School

location

Cambridge Judge Business School Location

South England

Cambridge Judge Business School

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Cambridge Judge Business School Scholarships
Scholarship Name Cambridge Judge Business School Scholarships
Academic Year 2020
Nationality Any

There are a range of scholarships available to Cambridge MBA students, from Cambridge Judge Business School bursaries and University of Cambridge and College scholarships, to externally funded awards.

If you require financial assistance with fees through scholarships, it's essential to apply for the Cambridge MBA early. Please note that many University scholarships' application deadlines are as early as October for many applicants. 

All scholarships and bursaries are awarded before the start of the academic year. There are no funds that can be awarded after the School year has started, and candidates should not make financial plans assuming that they will receive funds after they have started the programme.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool