University of Chester - Goa Education Trust Scholarship
University of Chester
University of Chester

Rank

University of Chester Ranking

79

location

University of Chester Location

North England

University of Chester University of Chester

Rank

University Ranking

79

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

Goa Education Trust Scholarship
Scholarship Name Goa Education Trust Scholarship
Academic Year 2020
Nationality Any

The Goa Education Trust (GET) scholarship is offered to selected Indian students annually for pursuing a Masters in the UK. Initially conceptualised for Goans, the scholarship has now been opened up to all Indian students applying for any Master’s programme in any UK universities

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool