University of Chester - International Scholarships
University of Chester
University of Chester

Rank

University of Chester Ranking

79

location

University of Chester Location

North England

University of Chester University of Chester

Rank

University Ranking

79

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

International Scholarships
Scholarship Name International Scholarships
Academic Year 2020
Nationality Any

The University of Chester offers generous international and merit-based scholarships for both undergraduate and postgraduate study, providing a significant reduction to the published headline tuition fees. You will automatically be considered for these scholarships when submitting an application and any award given will be shown on your offer letter.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool