City, University London - BMus Performance Scholarship
City, University London
City, University London

Rank

City, University London Ranking

73

location

City, University London Location

London

City, University London City, University London

Rank

University Ranking

73

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

BMus Performance Scholarship
Scholarship Name BMus Performance Scholarship
Nationality Any

BMus Performance Scholarship

The BMus Performance Scholarship is a merit-based scholarship worth £2,000 available to applicants for the BMus (Hons) Music undergraduate course.

There are seven scholarships available, each worth £2,000 and renewable each year of study subject to satisfactory academic progress.

We welcome interest in the scholarships from instrumentalists and vocalists, which will typically be offered to advanced performers beyond Grade-8 level. We envisage that at least one of the scholarships will be offered to a piano accompanist.

Applications to the scholarship for 2018 entry are now open and can be made below.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool