Coventry University - Postgraduate Academic Excellence Scholarship
Coventry University
Coventry University

Rank

Coventry University Ranking

46

location

Coventry University Location

Central England

Coventry University

Rank

University Ranking

46

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Postgraduate Academic Excellence Scholarship
Scholarship Name Postgraduate Academic Excellence Scholarship
Scholarship amount £2,000
Nationality Any

This is a cash scholarship worth £2,000 and available to all students applying for a full-time, part-time or online(including CU online) postgraduate taught master's programme at Coventry University and achieved a first class degree.

Students will be automatically identified for the PGT Academic Excellence scholarship. Eligible students will be notified by email. We will request your bank details. A cash payment will then be made directly into your UK bank account.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool