De Montfort University courses and programmes
De Montfort University
De Montfort University

Xếp Hạng

De Montfort University Ranking

119

Địa Điểm

De Montfort University Địa Điểm

Central England

De Montfort University

Xếp Hạng

University Ranking

119

Địa Điểm

Img

Central England

Thêm Vào Ưa Thích

Undergraduate

Postgraduate

Pre-Sessional

Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool