University of Derby - Vice-Chancellor's Scholarship
University of Derby
University of Derby

Rank

University of Derby Ranking

94

location

University of Derby Location

Central England

University of Derby

Rank

University Ranking

94

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Vice-Chancellor's Scholarship
Scholarship Name Vice-Chancellor's Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount full tuition fees
Nationality Any

We pay one full year’s tuition fees to a limited number of exceptional undergraduate and postgraduate international students.

You will need to achieve high academic results exceeding the entry criteria for the course and demonstrate exceptional achievements in extracurricular activity, either in your own time or through your employment in the last two years in your personal statement.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool