University of Derby - Leadership Scholarship (MBA only)
University of Derby
University of Derby

Rank

University of Derby Ranking

94

location

University of Derby Location

Central England

University of Derby

Rank

University Ranking

94

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Leadership Scholarship (MBA only)
Scholarship Name Leadership Scholarship (MBA only)
Academic Year 2020
Scholarship amount £5,000
Nationality Any

£5,000 scholarship to a limited number of eligible postgraduate international students on the MBA course.

You will have evidence of high leadership skills in previous or current work experience and have achieved high academic results exceeding the entry criteria for the course.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool