Dublin City University - Scholarships for Graduate Students from Brazil
Dublin City University
Dublin City University

location

Dublin City University Location

Ireland

Dublin City University

location

Img

Ireland

ADD TO FAVOURITES

Scholarships for Graduate Students from Brazil
Scholarship Name Scholarships for Graduate Students from Brazil
Academic Year 2020
Scholarship amount €2000
Nationality Any

DCU Merit Based Scholarships to the value of €2000 are available to students applying from Brazil for One Year Full-Time Masters Programmes for the 2020/21 Academic Year.

Students should apply in the normal way through www.pac.ie/dcu

Successful students who are in receipt of a full offer after application assessment will be considered for a €2000 merit based scholarship.  If offered, The €2000 will be deducted from the NON EU Fee only, ie. students qualifying for EU Fee status will not be eligible for the reduction.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool