University of East Anglia - INTO UEA Newton Scholarship
University of East Anglia
University of East Anglia

Rank

University of East Anglia Ranking

23

location

University of East Anglia Location

Central England

University of East Anglia

Rank

University Ranking

23

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

INTO UEA Newton Scholarship
Scholarship Name INTO UEA Newton Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount £5000
Nationality Any

£5,000 per year for Newton students on SCI programmes. (not MED)​

Type of Course

 • Undergraduate

Funding Type

 • Tuition Fees

Annual Value

 • £5000

Years Available

 • 2020

CRITERIA

 • International Fees

School/Faculty

 • Faculty of Science

Subject

 • SCI

Country / Region

 • International

Applicant’s Nationality

 • Any

Country of Domicile

 • Any

Further Criteria

 • Excluded courses: MED

APPLICATION PROCESS

Automatic point of offer award

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool