University of East Anglia - Malaysia TNE Partners' Scholarship
University of East Anglia
University of East Anglia

Rank

University of East Anglia Ranking

21

location

University of East Anglia Location

Central England

University of East Anglia

Rank

University Ranking

21

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

Malaysia TNE Partners' Scholarship
Scholarship Name Malaysia TNE Partners' Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £7,950​
Nationality Any

This Scholarship is for two years with award bands​ for 1st year performance

Value: £1,500 - £7,950​

£1500 for students with average of 55% -59%*;
£2500 per annum for students with 60% - 69%*;
50% for students with 70% average*

*Averages are from Year 1 in current institution​

Type of Course

 • Any

Funding Type

 • Cash

Years Available

 • 2020

CRITERIA

 • International Fees
 • Only Non-First Year

School/Faculty

 • Any

Country / Region

 • International

Applicant’s Nationality

 • Malaysia

Country of Domicile

 • Any
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool