University of East Anglia - The John Boyne Scholarship
University of East Anglia
University of East Anglia

Rank

University of East Anglia Ranking

21

location

University of East Anglia Location

Central England

University of East Anglia

Rank

University Ranking

21

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

The John Boyne Scholarship
Scholarship Name The John Boyne Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount £5000
Nationality Any

The John Boyne Scholarship is available to an applicant who has applied for a place on the MA Creative Writing (Prose Fiction) in the School of Literature, Drama and Creative Writing who is a national of the Republic of Ireland, and who is full time at the point of their enrolment. A scholarship application is required.

Type of Course

 • Postgraduate Taught

Funding Type

 • Tuition Fees
 • Maintenance

Total Value

 • £5000

Annual Value

 • £5000

Number Available per Year

 • 1

Years Available

 • 2020

CRITERIA

 • UK Fees

School/Faculty

 • Literature, Drama and Creative Writing

Course

 • MA Creative Writing (Prose Fiction)

Country / Region

 • EU

Applicant’s Nationality

 • Ireland

Country of Domicile

 • Any

Related Scholarships

 • MA Creative Writing (Prose Fiction)
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool