University of East Anglia - The Maria Bourboulis Scholarship
University of East Anglia
University of East Anglia

Rank

University of East Anglia Ranking

23

location

University of East Anglia Location

Central England

University of East Anglia

Rank

University Ranking

23

location

Img

Central England

ADD TO FAVOURITES

The Maria Bourboulis Scholarship
Scholarship Name The Maria Bourboulis Scholarship
Academic Year 2020
Nationality Any

The Maria Bourboulis Scholarship is available to an applicant who is of Greek nationality and is ordinarily resident in Greece. Preference will be given to applicants in the School of Social Work or in the Faculty of Social Sciences.​

Type of Course

 • Undergraduate

Funding Type

 • Tuition Fees

Annual Value

 • £3000

Number Available per Year

 • 1

Years Available

 • 2020
 • 2021

CRITERIA

 • International Fees

School/Faculty

 • Social Work

Country / Region

 • EU

Applicant’s Nationality

 • Greece

Country of Domicile

 • Any

Further Criteria

 • Resident of Greece

Related Scholarships

 • Donor Funded Undergraduate Scholarships.
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool