University of East London - Course Specific Scholarships
University of East London
University of East London

Rank

University of East London Ranking

127

location

University of East London Location

London

University of East London

Rank

University Ranking

127

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

Course Specific Scholarships
Scholarship Name Course Specific Scholarships
Academic Year 2020
Nationality Any

For some courses such as architecture or in the field of healthcare, there are sometimes scholarships or bursaries available. Check the course details on the website to find out whether this applies to you.

To find out more about course specific scholarships for international students, email international@uel.ac.uk.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool